+
-

Acute zorg

Chronische zorg

Zorgassistentie: je kan met je vragen steeds terecht bij de accountmanager. Hij of zij heeft een verpleegkundige of paramedische opleiding en kan dan ook een inschatting maken van je noden.

 

Afspraak maken met je huisarts, organiseren dat medicatie geleverd

wordt, organiseren dat een thuisverpleegkundige langs komt …

 

 

Acute nood: de 24-uurs permanentie vanuit het woonzorgcentrum.

 

Druk op één van de rode knopjes op je kamer, langs je bed,

aan de deur, aan het toilet…

 

Het verplegend/verzorgend personeel van het woonzorgcentrum

komt zo snel als mogelijk assisteren.

 

Indien het regelmatig voorkomt dat je ondersteuning nodig

hebt (vb: omdat je soms valt) zijn er 2 systemen (halsketting

en horloge-alarm) voorradig om continue en op alle plaatsen

alarm te kunnen geven.

 

 

Ernstige of levensbedreigende situatie

 

Het verplegend/verzorgend team of de accountmanager nemen contact

op met de huisarts en regelen eventueel een opname in het AZ. Familie

wordt dan steeds ingelicht over de situatie.

Bel ons: 0800 24 555

Stuur ons een e-mail

Contact

Webdesign by King Arthur

Zorgcoördinatie: Triamant biedt structurele oplossingen voor chronische zorgproblemen, dit kan door de bewoner of familie aangevraagd worden en door hun of accountmanagers georganiseerd worden. Het staat iedereen vrij te kiezen wie deze zorg biedt.

 

Maaltijdbedeling, thuisverpleging, dienstencheques,

bijkomende ondersteuning …

 

 

Zorgoverleg: Het is mogelijk dat er een verschil in visie is ten aanzien van welke zorg een bewoner nodig heeft; familie en bewoner hebben een verschil in mening. Ook kan de accountmanager of het verpleegkundig/verzorgend team signalen geven over een tekort aan zorgondersteuning of nieuwe noden signaleren. De zorgmanager nodigt dan bewoner, familie en betrokken hulpverleners uit voor een zorgoverleg. In 2012 vond voor 12 bewoners zorgoverleg plaats.