+
-

Visie op zorg

Triamant geeft invulling aan een woonzorgcentrum waar de bewoners centraal staan en met respect voor hun zelfstandigheid en eigenheid goede zorg krijgen, zich welkom, veilig en thuis voelen, gelukkig zijn en tot rust kunnen komen.

 

Medewerkers van Triamant werken aan een positief woon- en leefklimaat, bieden respectvol en geduldige zorg op maat en gaan empatisch, in openheid en echtheid, met bewoners, families en collega’s om.

 

Triamant heeft een fijn team waarin iedereen elkaar positief benadert, met respect behandelt en elkaar aanvult vanuit een goede teamgeest.

Accenten in de zorg

Wonen staat steeds voorop

Iedere kamer heeft een uitzicht en een huiselijke inrichting, daarom is ook ieder contact “een op bezoek komen bij” en geeft de bewoner aan of dit gepast is. Na de verzorging verdwijnen de zorgelementen uit de kamer en gang. Het woonzorgcentrum heeft een open karakter, vandaar is er een semi-open afdelingsdeur en is bezoek doorlopend welkom.

 

Zelfbeschikking en keuzes kunnen maken staat steeds voorop

Als bewoner maak je eigen keuzes, er wordt gestreefd naar een optimale tegemoetkoming aan de behoeften en verwachtingen, deze vormen dan ook het uitgangspunt voor de organisatie van de zorg. Keuzes zijn er ook met betrekking tot de behandelende arts, kinesist, pedicure, moment, plaats en aard van ontbijt, wanneer en hoe de hygiënische zorgen worden aangeboden…

 

Dienstbare hulpverlening

Dienstbare hulpverlening vertrekt steeds vanuit een actieve luisterhouding. Er wordt aan de verwachting van de bewoner tegemoet gekomen of met respect aangegeven wat de grenzen van onze mogelijkheden zijn. Iedere klacht verbetert onze werking.

 

Complexe zorgen vragen menselijke oplossingen

• Afstemming tussen de betrokken partijen

• Ieders belang in kaart brengen

• Optimale oplossingen zoeken voor gevoelige problemen.

Bel ons: 0800 24 555

Stuur ons een e-mail

Contact

Webdesign by King Arthur